Εφημερίδα «ΔΙΑΥΛΟΣ»

εφημερίδα 1εφημερίδα 2εφημερίδα 3εφημερίδα 4εφημερίδα 5εφημερίδα 6εφημερίδα 7εφημερίδα 8εφημερίδα 9,  εφημερίδα 10εφημερίδα 11εφημερίδα 12εφημερίδα 13,  εφημερίδα – 14εφημερίδα 15εφημερίδα 16εφημερίδα 17εφημερίδα 18εφημερίδα 19εφημερίδα 20εφημερίδα 21εφημερίδα 22εφημερίδα 23εφημερίδα 24,  εφημερίδα 25,  εφημερίδα 26εφημερίδα 27εφημερίδα 28εφημερίδα 29εφημερίδα 30εφημερίδα 31εφημερίδα 32εφημερίδα 33εφημερίδα 34εφημερίδα 35εφημερίδα 36,     εφημερίδα 37    εφημερίδα 38 , εφημερίδα 39εφημερίδα 40 ,  εφημερίδα 41,     οι επόμενες τριμηνιαίες εφημερίδες του «ΔΙΑΥΛΟΥ» δεν θα βγουν στην ώρα τους λόγω κορωνοϊού και λόγω καλοκαιριού, διότι δεν γίνεται η ομάδα του Δημοσιογραφικού Εργαστηρίου.

Από τον Οκτώβριο 2023 η ομάδα του «ΔΙΑΥΛΟΥ» ξανάρχισε και πραγματοποιείται  κάθε 2η και κάθε 4η Πέμπτη του κάθε μήνα, με συντονίστρια την Γεωργία Μυλωνάκη δημοσιογράφο και μέλος του Σωματείου «Αυτοεκπροσώπηση».

εφημερίδα 42 , εφημερίδα 43 ,

Comments are closed.