Ιστορικό

Το Σωματείο Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Αυτοεκπροσώπηση» αποτελεί αναγνωρισμένο σωματείο από το 2007. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία ομάδας αυτοβοήθειας σε συνεργασία με μέλη του European Network of (ex-) Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP).

Ως μέλη του σωματείου μπορούν να συμμετέχουν:

  • Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από την κοινότητα.
  • Εργαζόμενοι Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
  • Εργαζόμενοι Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στους Κοι.Σ.Π.Ε.
  • Ένοικοι Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Comments are closed.