Δράσεις / Παραδοτέα

Οι βασικές δράσεις του προγράμματος είναι οι παρακάτω:
 • 4 τριήμερες περιφερειακές συναντήσεις ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
  • Κεφαλονιά 
  • Ρέθυμνο 
  • Άρτα – Ιωάννινα 
  • Χίος 
 • 1 τριήμερη συνάντηση στην Αττική
 • 1 ιστοσελίδα

Comments are closed.