Εγγραφή νέων μελών

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να γίνετε μέλος του Σωματείου μας, απλώς συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση εγγραφής άπαξ, την οποία αποστέλλετε συμπληρωμένη με e-mail (autoekprosopisi@pepsaee.gr). Το κόστος εγγραφής είναι 12€. Μπορείτε να τα καταθέσετε στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό βάζοντας στην αιτιολογία το όνομά σας και την φράση: «για εγγραφή και συνδρομή τρέχοντος έτους». Όταν θέλετε απλώς πληρωμή της ετήσιας συνδρομής, τότε καταθέτετε στον λογαριασμό μας μόνο 7€, με αιτιολογία το όνομά σας και την φράση: «συνδρομή του τρέχοντος έτους».  Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο κάτω μέρος της αίτησης.

 

Comments are closed.