Νέες δράσεις

  • Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας λειτουργίας Ειδικού Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης με φορείς υλοποίησης το Σύλλογό μας και την ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας η απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για τη δημιουργία Κέντρου Αποκατάστασης Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

  • Δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ» με έναν από τους φορείς υλοποίησης να είναι και ο Σύλλογός μας.

  • Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση κοινωνικού κεφαλαίου για την απασχόληση ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δράσεων αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Comments are closed.