Αυτοεκπροσώπηση

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ»

Εκπροσώπηση ενός ανθρώπου σημαίνει ότι κάποιο άλλο άτομο μιλά και δρα εκ μέρους του, παρουσιάζοντας την κατάσταση σαν να τη ζει ο ίδιος. Σε πολλές περιπτώσεις άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συχνά δυσκολεύονται να εκφραστούν ή οι απόψεις τους δε γίνονται σεβαστές.

Αυτοεκπροσώπηση σημαίνει ότι ένα άτομο μιλά και δρα για τον εαυτό του. Πολλοί λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους, αν τους δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες και η σωστή πληροφόρηση. Σε αυτή την περίπτωση δεν  θα χρειάζονται έναν εκπρόσωπο, αλλά θα μπορούν οι ίδιοι να κινητοποιηθούν ή να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους και να υποβάλλουν προτάσεις στην κατεύθυνση της κοινωνικοοικονομικής τους ενσωμάτωσης.

Η ενδυνάμωση , η εμψύχωση των μελών  του Σωματείου «Αυτοεκπροσώπηση» έχει στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της αυτοβοήθειας και της εκπροσώπησης τους. Σκοπός της ενδυνάμωσης, είναι η ενίσχυσή τους προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους, να αλλάξουν τον κοινό τρόπο σκέψης για τους Λήπτες, να τους «δοθεί φωνή» και να έχουν το δικαίωμα να ακουστούν για να διεκδικήσουν ξανά τη θέση τους στην κοινωνία.

Επίσης, επιδιώκουμε την εκπροσώπηση των Ληπτών σε εθνικά και διεθνή συντονιστικά όργανα και την ανάπτυξη των σχέσεων με άλλα ομοειδή σωματεία και κοινωνικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και εν γένει την προώθηση της συνεργασίας με άλλα άτομα ή φορείς σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

αφίσσα αυτοεκπροσώπηση

Φυλλάδιο Αυτοεκπροσώπησης 1

Φυλλάδιο Αυτοεκπροσώπησης 2

Comments are closed.