Τα αιτήματά μας

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ»

 1. Να ισχύσει το μειωμένο ωράριο (7ωρο) για λήπτες εργαζόμενους.
 2. Σε μερικές Στεγαστικές Δομές παρατηρείται το φαινόμενο της παρακράτησης των συντάξεων και των επιδομάτων και αποτελεί μια πραγματικότητα που μειώνει την ποιότητα ζωής των ληπτών  υπηρεσιών ψυχικής υγείας που είχαν πριν. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι πολλοί λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας στερούνται του μοναδικού εισοδήματος που λαμβάνουν, έτσι ώστε η επιβίωση τους να καθίσταται από τραγική μέχρι αδύνατη. Επιστροφή των χρημάτων που παρακρατήθηκαν από ασθενείς.
 3. Κατάργηση παραβόλου 46 ευρώ, όταν γίνεται αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για επανεξέταση από Β” βάθμια επιτροπή ΚΕΠΑ για ποσοστό αναπηρίας.
 4. Καμμία συμμετοχή στα φάρμακα.
 5. Να πραγματοποιηθεί η τομεοποίηση (μικροί τομείς των 100.000 κατοίκων), με ολοκληρωμένο κοινοτικό δίκτυο εντός αυτών και μονάδα νοσηλείας το πολύ 15 κλινών σε γενικό νοσοκομείο με (τουλάχιστον 25 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό).
 6. Αυτή τη στιγμή για όλη την Ελλάδα υπάρχει μια Ειδική Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ψυχικά Ασθενών που εδρεύει στο Υπουργείο Υγείας στην Αθήνα. Είναι επιφορτισμένη να ελέγχει την λειτουργία των ψυχιατρικών Δομών σε όλη την χώρα και να παρεμβαίνει σε περίπτωση παραβιάσεων των δικαιωμάτων. Αυτό πρακτικά είναι ανέφικτο. Ζητάμε την δημιουργία τέτοιων επιτροπών ανά Περιφέρεια της Χώρας, ώστε ο έλεγχος να μπορεί να είναι ουσιαστικός, έγκαιρος και τακτικός.
 7. Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικού συστήματος με ειδικά γραφεία υποστήριξης στην εκπαίδευση που να αφορά και να απορροφά σε όλες τις  βαθμίδες εκπαίδευσης, και λήπτες.
 8. Στα πλαίσια των περικοπών στον χώρο της Ψυχικής Υγείας ήρθε η αντικατάσταση των πρωτότυπων φαρμάκων από τα γενόσημα. Έτσι εάν  ένας ασθενής επιλέξει το πρωτότυπο φάρμακο είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τη διαφορά. Επιπλέον τα γενόσημα είναι αποδεδειγμένο ότι υπολείπονται ποιοτικά των πρωτότυπων.
 9. Κοινωνική πρόνοια – μέριμνα για εκπτώσεις στην οικονομική αξία υπηρεσιών και αγαθών που θα προσφέρονται σε λήπτες μέσω ειδικών εκπτωτικών καρτών.
 10. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων για δημιουργία περισσότερων ΚΟΙΣΠΕ πανελλαδικά με περισσότερες θέσεις εργασίας σε περισσότερα αντικείμενα.
 11. Η κατάσταση της ψυχικής υγείας στην επαρχία δεν είναι καλή  λόγω μεγάλης απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα και της έλλειψης δομών, μεταφορικών, και τεχνικών μέσων, της σύμπτυξης δομών και του καθοριστικού ρόλου του στίγματος και της προκατάληψης στις μικρές κοινωνίες της επαρχίας.
 12. Να σταματήσει ο βίαιος τρόπος προσαγωγής των ληπτών στις ψυχιατρικές κλινικές που γίνεται μέχρι τώρα με περιπολικά αντί για ασθενοφόρα και να δοθεί εκπαίδευση στα πρόσωπα που εμπλέκονται στις εισαγγελικές εντολές από τους ίδιους τους λήπτες και τους επαγγελματίες λαμβάνοντας υπόψιν την ψυχιατρική διαθήκη, η οποία αναφέρει τον επιθυμητό τρόπο προσαγωγής και νοσηλείας στις ψυχιατρικές κλινικές, του λήπτη που την συνέγραψε και η οποία ψυχιατρική διαθήκη θέλουμε να εξελιχθεί σε αναγκαίο θεσμό για όλους τους λήπτες.
 13. Κατάργηση καθηλώσεων και περιοριστικών μέτρων – εκπαίδευση του προσωπικού σε εναλλακτικές μεθόδους.
 14. Να σταματήσει η δυσμενής αντιμετώπιση των προσλήψεων των ληπτών με το νόμο 2643.
 15. Δωρεάν νοσηλεία και φάρμακα για τους ανασφάλιστους λήπτες.
 16. Απλούστευση γραφειοκρατίας για πρόσβαση στα νοσοκομεία των ανασφάλιστων ληπτών.
 17. Κοινωνική υπηρεσία εξυπηρέτησης ανασφάλιστων ληπτών σε ότι αφορά θέματα υγείας.
 18. Δικαστικός συμπαραστάτης για τους λήπτες ανεξάρτητος από τον φορέα που παρέχει υπηρεσίες.
 19. Έλεγχος και καταγραφή σε όλες τις μονάδες που είναι στεγαστικές δομές, θανάτων ασθενών, αιτίες θανάτου και ηλικιών.
 20. Διαδικασία παραπόνων σε όλες τις μονάδες σε αρχή ανεξάρτητη από τον φορέα που παρέχει υπηρεσίες.
 21. Έλεγχοι και καταγραφή διαδικασιών και αποτελεσμάτων επανασύνδεσης ασθενών με το οικογενειακό τους περιβάλλον.
 22. Κατάργηση μέτρων περιορισμού και παρακολούθησης (κλειδωμένες πόρτες, κάμερες) σε στεγαστικές δομές.
 23. Έλεγχος οποιασδήποτε δωρεάς (χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία) από ασθενείς και τις οικογένειες τους στον φορέα που τους εξυπηρετεί.
 24. Τα Δ.Σ. των φορέων που χρηματοδοτούνται από το κράτος να γίνονται με παρουσία εκπροσώπων των ληπτών.
 25. Εξαίρεση των αναπηρικών επιδομάτων από τον συνυπολογισμό σε εισοδηματικά κριτήρια (αφορά στο μέρισμα, στο επίδομα στέγασης, στο ΚΟΤ κλπ.
 26. Μη μείωση του αφορολόγητου για τους λήπτες.
 27. Απαλλαγή των ληπτών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, από τα τεκμήρια του εισοδήματος και από τον ΕΝΦΙΑ.
 28. Αύξηση του ακατάσχετου ποσού σε λογαριασμό μισθού ή σύνταξης ληπτών.
 29. Επαναφορά της ρύθμισης του άρθρου 18 του ν. 4172/2013, που προέβλεπε μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες, για τους λήπτες και τις οικογένειές τους κ.α.

Comments are closed.