Τελική 3μερη συνάντηση, Αθήνα

Η τελική 3μερη συνάντηση με τίτλο «Η πορεία προς την Κοινωνική επανένταξη: Ενδυνάμωση – Δικτύωση- Αυτοεκπροσώπηση» του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10-12/10/2011 στις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολις, Δ. Αθηναίων (Γκάζι) και στο Αμφιθέατρο του Ρ/Σ «Αθήνα 9,84», Γκάζι.

Την ημερίδα (Τετάρτη 12/10/2011) χαιρέτησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Δήμου Αθηναίων και της Τεχνόπολις καθώς και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες δράσεις:

 • α) Δύο βιωματικά εργαστήρια στα οποία θα συμμετέχουν αποκλειστικά λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας με θέμα: «Η Ενδυνάμωση της Αυτοεκπροσώπησης» και «Η Απασχόληση ως παράγοντας χειραφέτησης και αποστιγματισμού», 
 • β) Ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Η απασχόληση σε προστατευόμενο πλαίσιο και στην ελεύθερη αγορά εργασίας», στην οποία θα συμμετέχουν λήπτες, επαγγελματίες, εργοδότες, Κοι.Σ.Π.Ε. και φορείς προώθησης απασχόλησης,
 • γ) Ημερίδα με τις εξής θεματικές:
  • συμπεράσματα και προτάσεις από την περιφέρεια για την περαιτέρω δικτύωση και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών Αυτοεκπροσώπησης και τη δημιουργία Σωματείων,
  • ελεύθερες φωνές ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας με θέματα που αφορούν στην ποιότητα στην καθημερινή ζωή, στην παρεχόμενη φροντίδα, στα ζητήματα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης, στον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας,
  • παραδείγματα Σωματείων ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, η αναγκαιότητα εκπροσώπησης και συσπείρωσης των ληπτών και η ευρωπαϊκή εμπειρία,
  • δικαιώματα των ληπτών στην ακούσια και εκούσια νοσηλεία,
 • Καλλιτεχνικές δράσεις όπως: μουσική παράσταση με τους QUILOMBO, DJ πάρτυ, ροκ συναυλία με τους «Ashes of Matches», εικαστικό εργαστήριο,
 • Επισκέψεις σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία:

Comments are closed.