Σχέδιο Δράσης: «Σύσταση Οργάνου Αυτοεκπροσώπησης Μελών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων με στόχο την Επαγγελματική τους Αποκατάσταση και Επανένταξη».

  • 2008: Σχέδιο Δράσης «Σύσταση Οργάνου Αυτοεκπροσώπησης Μελών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων με στόχο την Επαγγελματική τους Αποκατάσταση και Επανένταξη». 
    • Σύντομη περιγραφή:

Το πρόγραμμα διάρκειας 10 μηνών (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2008) συγχρηματοδοτήθηκε απο την Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών απο το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Υλοποιήθηκε απο την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. στο πλαίσιο της ενέργειας «Δράσεις Eνίσχυσης της απασχόλησης Aνέργων, με την ενεργό συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων (MKO)».

Στόχος του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση της ικανότητας αυτοεκπροσώπησης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων ώστε να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στη διαμόρφωση πολιτικών για την αγορά εργασίας και ισότιμων ευκαιριών ένταξης. Επίσης άλλοι σημαντικοί στόχοι ήταν: ο αποστιγματισμός των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, των ατόμων  με αναπηρίες και γενικά όλων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η εκπροσώπηση τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και η  εξασφάλιση καλών συνθηκών στον τομέα της κοινωνικοοικονομικής απασχόλησης και ενσωμάτωσης.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εργαζόμενους και μη, σε ενοίκους δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα, κέντρα ημέρας) και άλλες ευπαθείς ομάδες όπως τα άτομα με αναπηρίες αλλά και άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που διαβιούν στην κοινότητα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επαφές των μελών της ομάδας με διάφορα πρόσωπα σε διαφορετικούς χώρους, όπου μοιράστηκε και το υλικό της όλης προσπάθειας. Οι επαφές είναι καταγεγραμμένες εδώ.

Comments are closed.