1η περιφερειακή συνάντηση, Κεφαλλονιά

Η έναρξη του προγράμματος έγινε με την οργάνωση και υλοποίηση της 1ης περιφερειακής συνάντησης ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κεφαλονιά στις 01-05/12/2010.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα: Περιγραφή πράξης – παραδοτέα / δράσεις.

Εκδηλώσεις

Comments are closed.