Δελτίο Τύπου για την παρουσία μας στη διαβούλευση της CRPD Committee.

«Κατά τη διάρκεια του 2021 πραγματοποιήθηκε διαβούλευση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD Committee), με τους εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος ανά τον κόσμο και ειδικά σε σχέση με την ιδρυματοποίηση και το πώς θα μπορούσε αυτή να εξαλειφθεί στο χώρο της ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα υπό τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της πανδημίας που όλοι ζούμε.

Κάθε οργάνωση είχε δικαίωμα να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις της, το οποίο θα μελετήσει η Επιτροπή καθώς και να εκπροσωπηθεί από αντιπρόσωπό της στην διαδικτυακή συνεδρίαση, η οποία για τη δυτική Ευρώπη και κάποιες άλλες χώρες είχε οριστεί για τις  25 Μαΐου 2021.

Στα πλαίσια αυτά το Σωματείο μας έστειλε κείμενο για τη διαβούλευση με τις θέσεις μας για την αποϊδρυματοποίηση αλλά και την κατάσταση της ψυχικής υγείας γενικότερα στη χώρα μας και εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας Εύη Μυλωνάκη.

Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο έγιναν γνωστές οι θέσεις μας σε αυτό το πολύ σημαντικό όργανο, αλλά και είχαμε την ευκαιρία να πληροφορηθούμε για την κατάσταση στον τομέα της ψυχικής υγείας άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Δυστυχώς με την εξαίρεση των Σκανδιναβικών χωρών και σε ένα βαθμό  της Αγγλίας τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ακούσιες νοσηλείες, καθηλώσεις, άνθρωποι (με νοητική υστέρηση) σε ξύλινα ή σιδερένια κλουβιά, κυριαρχία του ιατρικού μοντέλου, απουσία πόρων και υπηρεσιών, στιγματισμός, ιδρυματοποίηση, διακρίσεις σε βάρος των ληπτών ψυχικής υγείας.

Το Σεπτέμβριο θα έχουμε την ευκαιρία να υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας πάνω στο σχέδιο κειμένου που θα ετοιμάσει η Επιτροπή οπότε και θα σας ενημερώσουμε εκ νέου».

Νέα

Comments are closed.